ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
19.06.2024 | Postępowanie 171/WZP/2024

Dostawa przenośnego fotometru do analizy wody w terenie wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Dokumenty do pobrania

  1. formularz ofertowy
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Umowa zakup fotometru
  4. ZO.BES
  5. Komunikat nr 1.BES
  6. ZO-Korekta.BES
  7. formularz ofertowy-Korekta
  8. Umowa zakup fotometru-Korekta