Protokół z przeprowadzonego postępowania | Kompleksowa usługa wymiany lin 13 stop pali