ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
16.05.2022 | Postępowanie 163/WZP/2022

Wykonanie rozbiórki budynku murowanego, jednokondygnacyjnego wraz z uporządkowaniem terenu i posianiem trawy na obszarze zlokalizowanym przy ul. Zaruskiego 10 w Warszawie, na działce nr ew. 11, w obrębie 5-06-11.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – ul. Zaruskiego 10
  2. Zapytanie ofertowe (wersja dostępna) – ul. Zaruskiego 10
  3. OPZ – rozbiórka budynku ul. Zaruskiego 10
  4. Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. Protokół_163_WZP_2022