ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
16.05.2022 | Postępowanie 162/WZP/2022

Wykonanie rozbiórki ogrodzenia i wycięcie drzew na terenie Parku Pole Mokotowskie, od strony ul. Żwirki i Wigury i od ul. Rokitnickiej, wraz z uporządkowaniem terenu na działce ew. nr 3 i 4 w obrębie 2-01-06 w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zapytanie ofertowe (wersja dostępna) – Park Pole Mokotowskie
  3. OPZ – rozbiórka ogrodzenia Park Pola Mokotowskie
  4. Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. Komunikat nr 1_162_WZP_2022
  6. OPZ – rozbiórka ogrodzenia Park Pola Mokotowskie – zmiana
  7. Protokół_162_WZP_2022