ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
20.05.2022 | Postępowanie 158/WZP/2022

Kompleksowa usługa wymiany lin 3 stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego w obiektach pływających

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Komunikat nr 1_158_WZP_2022
  4. Protokół z postępowania