ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
06.05.2022 | Postępowanie 158/WZP/2022

Kompleksowa usługa wymiany lin 3 stop pali na nowe oraz wykonanie konserwacji i testu ich sprawności, naprawę pilota sterującego w obiektach pływających

Dokumenty do pobrania

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Protokół_158_WZP_2022