ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
08.08.2023 | Postępowanie 157/WZP/2023

Zakup niezbędnych materiałów do wykonania prac remntowych w pomieszczeniach budynku przy ul. Bartyckiej 175

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
  3. Załącznik nr 2 -wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. zapytanie ofertowe-wersja dostępna
  6. protokół z rozstrzygnięcia