Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Oświadczenia | Wykoszenie mechaniczne z powierzchni 15 000m2 roślinności wodnej porastającej Port Czerniakowski