ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
05 lipca 2021 | Postępowanie 147/WZP/2021

Wykonanie inwentaryzacji faunistycznej budek lęgowych oraz nadzoru nad ich czyszczeniem, powieszeniem nowych budek i montażem platform dla ptactwa wodnego

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do ZO OŚWIADCZENIE
  3. Załącznik nr 2 do ZO Kosztorys ofertowy
  4. Załącznik nr 3 Wzór umowy
  5. Załącznik nr 4 Warunki realizacji umowy
  6. Załącznik nr 5 do ZO Wzór tabeli inwentaryzacyjnej
  7. Protokół z przeprowadzonego postępowania