Załącznik nr 2 | Wykonanie, dostarczenie i montaż nowego kokonu z wikliny na plaży przy ul. Aluzyjnej