Załącznik nr 1 | Wykonanie, dostarczenie i montaż nowego kokonu z wikliny na plaży przy ul. Aluzyjnej