załącznik nr 2 do UMOWY – karta nadzoru autorkiego | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do pawilonu zlokalizowanego przy ul. Marszałkowskiej 105 w Warszawie, działka nr 23/6 i 23/105 z obrębu 5-03-09