ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
14.04.2022 | Postępowanie 139/WZP/2022

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego do pawilonu zlokalizowanego przy ul. Marszałkowskiej 105 w Warszawie, działka nr 23/6 i 23/105 z obrębu 5-03-09

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – warunki MPWiK 20220208
  3. Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – warunki MPWiK 20211027
  4. Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO – wzór umowy
  6. załącznik nr 2 do UMOWY – karta nadzoru autorskiego
  7. protokół z przeprowadzonego postępowania