ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
02.06.2023 | Postępowanie 133/WZP/2023

Opracowanie i wydanie publikacji prezentującej działania realizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – wersja dostępna
  2. Załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  3. Załączniki nr 2 – wzór umowy
  4. Protokół z przeprowadzonego postępowania