ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27.06.2023 | Postępowanie 129/WZP/2023

Sprzedaż, dostawa i montaż zestawu mebli – dwóch lad recepcyjnych – w budynku biurowym (budynek A) znajdującym się w ośrodku Przystań Warszawa przy ulicy Zaruskiego w Warszawie

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe 129_WZP_2023
  2. Zalacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia
  3. Zalacznik nr 1OPZ_strefa recepcji_wymiarowanie
  4. Zalacznik nr 2 wzor umowy
  5. Zalacznik nr 3 – Formularz ofertowy
  6. unieważnienie postępowania 129WZP2023