ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
21 czerwca 2021 | Postępowanie 129/WZP/2021

Przeprowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do założenia książek obiektów budowlanych będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 -OPZ
  3.  Załącznik nr 1 do opz-wykaz obiektów
  4. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 3 – wzór umowy
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 129_WZP_2021