Zał. 3. Zakres i ceny tablice edukacyjne i informacyjne | Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 30 szt. tablic edukacyjnych oraz 10 szt. tablic informacyjnych na terenie rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie