Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego wersja dostępna | Inwentaryzację budynków zarządzanych przez ZZW zawierających azbest wraz z przygotowaniem dokumentacji