ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
19.04.2024 | Postępowanie 12/WZP/2024

„Modernizacja aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki wraz z wymianą agregatów pompowych

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe.BES
  2. Załącznik 1 do ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Załącznik 2 do ZO – Projekt umowy
  4. Załącznik 3 do ZO – Formularz ofertowy
  5. ZAŁĄCZNIKI DO OPZ
  6. KOMUNIKAT NR 1.BES
  7. Załącznik 1 do ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia