ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
06.06.2023 | Postępowanie 119/WZP/2023

Zakup i dostawa liny zbrojonej Ø16 z przeznaczeniem na publiczne place zabaw

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zapytanie ofertowe_wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
  4. Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  5. protokół z rozstrzygnięcia 119