ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24.05.2023 | Postępowanie 118/WZP/2023

Zakup mieszanki nasion kwiatów jednorocznych i wieloletnich wg gatunków określonych w załącznikach 1-5 do zapytania, w ramach 40. edycji konkursu „Warszawa w kwiatach” wraz z dostarczeniem do siedziby Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zlokalizowanej przy ul. Wybrzeże Puckie 1 w Warszawie (Pawilon Edukacyjny Kamień).

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – wersja dostępna
  2. Załączniki 1-5
  3. Załącznik nr 2a oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  4. Formularz oferty
  5. Protokół z przeprowadzonego postępowania