Protokół z przeprowadzonego postępowania | Zakup i montaż 8 szt. latarń solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy