ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
30.03.2022 | Postępowanie 118/WZP/2022

Zakup i montaż 8 szt. latarń solarnych typu LED u podstawy wału przeciwpowodziowego rz. Wisły od strony odpowietrznej, w rejonie wejść/wjazdów wałowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Dokumenty do pobrania

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
 3. Załącznik nr 2 – OPZ
 4. Załącznik nr 1 do OPZ Lokalizacja
 5. Zalącznik nr 2 do OPZ Wzór oznakowania
 6. Załącznik nr 3 – Formularz oferty
 7. Zalacznik nr 4 – Wykaz dokumentujący doświadczenie Wykonawcy
 8. Komunikat nr 1_05.04.2022.BES
 9. Załącznik nr 2 – OPZ_zmiana 05.04.2022
 10. Komunikat nr 2 _07.04.2022.BES
 11. Protokół z przeprowadzonego postępowania