ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
01.04.2022 | Postępowanie 115/WZP/2022

Dostawa i montaż mebli dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy wraz z dostawą na ul. Bartycką 175

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1- Formularz ofertowy-cenowy
  3. Załącznik nr 2 – projekt umowy
  4. załącznik nr 3 – Formularz oferty
  5. protokół – meble