protokół 113WZP2022 | Modyfikacji projektu, pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację budżetu partycypacyjnego „Skwer Krasińskiego” – BP2018 nr 946 oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie i przestrzennie rozwiązań projektowych.