ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
24.03.2022 | Postępowanie 113/WZP/2022

Modyfikacji projektu, pod kątem wyodrębnienia z niego dokumentacji projektowo-przetargowej umożliwiającej realizację budżetu partycypacyjnego „Skwer Krasińskiego” – BP2018 nr 946 oraz powiązanych z nimi funkcjonalnie i przestrzennie rozwiązań projektowych.

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy
  4. załącznik nr 3 – formularz oferty
  5. Załącznik nr 4 – wykaz osób
  6. https://umsw-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/okowalczyk_bzmw_gov_pl/EmsE9SXdHNFKqbEdHyArKtQB9BgaRgMS2l7oQcVFmjNJBg?e=hTClHJ
  7. protokół 113WZP2022