ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip
30.04.2024 | Postępowanie 112/WZP/2024

Rozbiórka wystawowego pawilonu usytuowanego przy ul. Marszałkowskiej 105, na działce na działce nr ew. 23/60, 23/105, obręb 5-03-09 w Warszawie, demontaż konstrukcji, fundamentów i pozostałych elementów tworzących obiekt wraz z ich utylizacjąą

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe – Pawilon
  2. Zapytanie ofertowe Pawilon – wersja dostępna
  3. Załącznik nr 1 OPZ
  4. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy_ (002)
  5. Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
  6. Protokół z rozstrzygnięcia – wykonanie rozbiórki pawilonu ul. Marszałkowska 105