Protokół z postępowania | Remont schodów oraz chodnika przy ulicy B. Prusa