ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
29.03.2022 | Postępowanie 109/WZP/2022

Monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze Specjalnej Ochrony Natury 200 „Dolina Środkowej Wisły” od km 488 do km 538 biegu Wisły. (POWTÓRZENIE)

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Umowa monitoring
  3. metodyka_monitoringu
  4. załącznik nr 3
  5. Protokół z postępowania