Materiały konkursowe


Informacje dla uczestników
Materiały niezbędne do startu
Harmonogram konkursu
Skład sądu konkursowego
Nagrody
Kontakt z organizatorem

 

Informacje dla uczestników
Informacja o wystawie i dyskusji pokonkursowej
Informacja o wyniku konkursu
Informacja o miejscu i terminie publicznego ogłoszenia wyników
Informacja o zmianie treści Regulaminu z dnia 25.04.2019
Zaktualizowany regulamin konkursu 25.04.2019
Informacja o zmianie treści Regulaminu z dnia 11.04.2019
Zaktualizowany regulamin konkursu 11.04.2019r.
Załącznik nr 6 do Regulaminu 11.04.2019r.
Wyciąg najważniejszych informacji dotyczących przygotowania pracy konkursowej
Pytania i odpowiedzi
Informacja na temat wizji lokalnej
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

 


Materiały niezbędne do startu

Komplet materiałów konkursowych (.zip)

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Załącznik nr 6 do Regulaminu
Załącznik nr 7 do Regulaminu
Załącznik nr 8a do Regulaminu – wytyczne do konkursu
Załącznik nr 8b do Regulaminu – granice opracowania
Załącznik nr 8d do Regulaminu – inwentaryzacja przyrodnicza PC

Wróć na górę strony

 


Harmonogram konkursu – najważniejsze daty

Do dnia: 07.02.2019r. do godz. 15.00: Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail kontakt@zzw.waw.pl wraz z oznaczeniem: „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie” Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 14.02.2019 r.

Do dnia 01.03.2019r.: powiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie;

Do dnia: 28.03.2019r. do godz. 15.00: Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail kontakt@zzw.waw.pl z oznaczeniem „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie”. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 11.04.2019 r.

Do dnia 14.05.2019r. do godz. 14.00 – składanie prac konkursowych na adres organizatora (decyduje data doręczenia)

30.05.2019r. – Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu. O miejscu i godzinie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów organizator niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj. www.zzw.waw.pl.

Wróć na górę strony

 


Skład sądu konkursowego

Sąd Konkursowy składa się z 11 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
– Pan Marek Budzyński, Architekt

Sędzia referent:
– Pan Mirosław Gajdak, Główny specjalista, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Członkowie:
– Pani Izabela Sykta, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu
– Pani Ewa Kaźmierczak, Główny Specjalista, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
– Pani Magdalena Jędraszko-Macukow, Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
– Pan Paweł Jaworski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu
– Pani Zdzisława Jarosz, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
– Pani Andżelika Gackowska, Zastępca Dyrektora, Lasy Miejskie Warszawa
– Pan Maciej Wicik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,
– Pani Ewa Świątkowska, Kierownik rejonu ogrodniczego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
– Pan Andrzej Banach, Główny specjalista – koordynator ds. drogownictwa i inżynierii ruchu, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Wróć na górę strony

 


Nagrody

I MIEJSCE
– nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II MIEJSCE
– nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł brutto

III MIEJSCE
– nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto.

Wróć na górę strony

 


Kontakt z organizatorem konkursu
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
(godziny pracy od 8.00 do 16.00 poniedziałek – piątek)
e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
wraz z oznaczeniem: „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie”

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego: Pani Magdalena Mycko – Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Tel .+48 22 277 4208
e-mail: mmycko@zzw.waw.pl

Wróć na górę strony