ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin

Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza konkurs na projekt zagospodarowania terenu parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Na tej stronie prezentujemy podstawowe informacje, a w zakładce 'dla uczestników' są wszystkie materiały niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

Najważniejsze daty
- Wnioski o dopuszczenie do udziału przyjmujemy do 25.02.2019 do godz. 12.00
- Prace konkursową należy złożyć najpóźniej do 14.05.2019 do godz. 14.00
- Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 30.05.2019

Newsletter
Zapisz się na informacje o najważniejszych wydarzeniach w konkursie. Dostaniesz wiadomości o terminie i miejscu ogłoszenia wyników, dyskusji pokonkursowej oraz publikacji prac w sieci. Uczestnicy konkursu nie muszą zapisywać się na newsletter.


Informacje dla uczestników
Materiały niezbędne do startu
Harmonogram konkursu
Skład sądu konkursowego
Nagrody
Kontakt z organizatorem

 

Informacje dla uczestników
Informacja o wystawie i dyskusji pokonkursowej
Informacja o wyniku konkursu
Informacja o miejscu i terminie publicznego ogłoszenia wyników
Informacja o zmianie treści Regulaminu z dnia 25.04.2019
Zaktualizowany regulamin konkursu 25.04.2019
Informacja o zmianie treści Regulaminu z dnia 11.04.2019
Zaktualizowany regulamin konkursu 11.04.2019r.
Załącznik nr 6 do Regulaminu 11.04.2019r.
Wyciąg najważniejszych informacji dotyczących przygotowania pracy konkursowej
Pytania i odpowiedzi
Informacja na temat wizji lokalnej
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie

 




Materiały niezbędne do startu

Komplet materiałów konkursowych (.zip)

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Załącznik nr 2 do Regulaminu
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Załącznik nr 4 do Regulaminu
Załącznik nr 5 do Regulaminu
Załącznik nr 6 do Regulaminu
Załącznik nr 7 do Regulaminu
Załącznik nr 8a do Regulaminu – wytyczne do konkursu
Załącznik nr 8b do Regulaminu – granice opracowania
Załącznik nr 8d do Regulaminu – inwentaryzacja przyrodnicza PC

Wróć na górę strony

 




Harmonogram konkursu - najważniejsze daty

- Do dnia: 07.02.2019r. do godz. 15.00: Pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail kontakt@zzw.waw.pl wraz z oznaczeniem: „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie” Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 14.02.2019 r.

- Do dnia 01.03.2019r.: powiadomienie o wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie;

- Do dnia: 28.03.2019r. do godz. 15.00: Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail kontakt@zzw.waw.pl z oznaczeniem „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie”. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 11.04.2019 r.

- Do dnia 14.05.2019r. do godz. 14.00 - składanie prac konkursowych na adres organizatora (decyduje data doręczenia)

- 30.05.2019r. - Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu. O miejscu i godzinie uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów organizator niezwłocznie poinformuje uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej tj. www.zzw.waw.pl.

Wróć na górę strony

 




Skład sądu konkursowego

Sąd Konkursowy składa się z 11 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
- Pan Marek Budzyński, Architekt

Sędzia referent:
- Pan Mirosław Gajdak, Główny specjalista, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Członkowie:
- Pani Izabela Sykta, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu
- Pani Ewa Kaźmierczak, Główny Specjalista, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
- Pani Magdalena Jędraszko-Macukow, Naczelnik Wydziału Ochrony Krajobrazu, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
- Pan Paweł Jaworski, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Drogowej, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Polityki Mobilności i Transportu
- Pani Zdzisława Jarosz, Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
- Pani Andżelika Gackowska, Zastępca Dyrektora, Lasy Miejskie Warszawa
- Pan Maciej Wicik, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy,
- Pani Ewa Świątkowska, Kierownik rejonu ogrodniczego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy,
- Pan Andrzej Banach, Główny specjalista - koordynator ds. drogownictwa i inżynierii ruchu, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Wróć na górę strony

 




Nagrody

I MIEJSCE
- nagroda pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II MIEJSCE
- nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł brutto

III MIEJSCE
- nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto.

Wróć na górę strony

 




Kontakt z organizatorem konkursu
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa
(godziny pracy od 8.00 do 16.00 poniedziałek - piątek)
e-mail: kontakt@zzw.waw.pl
wraz z oznaczeniem: „Konkurs na Zagospodarowanie Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie”

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest:
Sekretarz Sądu Konkursowego: Pani Magdalena Mycko – Kierownik Zespołu
Zamówień Publicznych, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Tel .+48 22 277 4208
e-mail: mmycko@zzw.waw.pl

Wróć na górę strony