ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_facebook ikonka_instagram ikonka_youtube ikonka_linkedin
27 kwietnia 2018 | Konkurs na parklet przy Sawinkowa

Konkurs na parklet przy Sawinkowa

 1. Regulamin Konkursu
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
 5. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu
 6. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu
 7. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu
 8. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu
 9. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu
 10. Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu
 11. Odpowiedzi na zapytania związane z Regulaminem konkursu
 12. Informacja o zmianie składu Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji parkletu przy ul. B. Sawinkowa w Warszawie
 13. Informacja o miejscu publicznego ogłoszenia wyników konkursu
 14. Informacja o wynikach konkursu
 15. Pierwsza nagroda (179)
 16. Pierwsza nagroda (179) – opis
 17. Trzecia nagroda (138) – 1 plansza
 18. Trzecia nagroda – (138) – 2 plansza
 19. Trzecia nagroda (138) – opis
 20. Trzecia nagroda (672) – 1 plansza
 21. Trzecia nagroda (672) – 2 plansza
 22. Trzecia nagroda (672) – opis

Uzasadnienie dla przyznania I nagrody:

Pracę wyróżnia dynamiczna i atrakcyjna wizualnie kompozycja przestrzenna. Koncepcja wykorzystuje możliwość elastycznego dostosowania jej do różnych lokalizacji przez modułowość i neutralny charakter formy oraz materiałów. Moduły mogą zostać zastosowane w różnych układach miejsc parkingowych a także w innych przestrzeniach publicznych. Zróżnicowane typy siedzisk wspierają interakcje społeczne dając komfort i możliwość zarówno przebywania w grupie, jak i indywidualnego użytkowania. Zastosowane drewno jest materiałem ciepłym w odbiorze i daje komfort użytkowania zarówno w trakcie upalnych, jak i chłodnych dni. W projekcie wykorzystano piętrowość roślin, a dzięki obecności drzew uzyskano naturalne zacienienie projektowanej przestrzeni. Uwzględniono stojaki dla rowerów. Projekt daje możliwość zwiększenia ilości nawierzchni przepuszczalnej.

Zalecenia pokonkursowe:

Sąd konkursowy zaleca zwiększenie udziału zieleni w stosunku do nawierzchni utwardzonych i dostosowanie doboru gatunków do warunków miejskich (nasłonecznienia, okresów suszy etc.). Sugeruje się znaczniejsze odizolowanie przestrzeni parkletu od ulicy poprzez wprowadzenie (w miejsce z grysu) nasadzeń z bylin i krzewów atrakcyjnych przez cały rok (zróżnicowane terminy kwitnienia), sadzonych w gruncie. Zaleca się zrezygnowanie z drewnianej “kraty”, która dzieli rabatę i utrudnia pielęgnację (przy zachowaniu obrzeża rabaty). Rozważyć należy zmianę zaproponowanych materiałów wykończeniowych na materiały wytrzymałe, uwzględniające konieczność zagwarantowania trwałość parkletu funkcjonującego w przestrzeni publicznej (np. sugeruje się zastosowanie desek tarasowych zamiast sklejki). Konieczne wydaje się dostosowanie siedzisk pod kątem dostępności, w szczególności dla seniorów oraz wzbogacenie form mebli dla zwiększenia walorów użytkowych (np. siedziska z podłokietnikami). Sugeruje się wprowadzenie oświetlenia lub możliwości oświetlenia parkletu w przyszłości oraz uwzględnienie miejsca na kosz na śmieci. Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru opracowania oraz warunki siedliskowe weryfikacji wymaga liczba oraz gatunek zaproponowanych drzew. Należy także wskazać inne, bardziej dostępne miejsce na mały parking dla rowerów.

Sąd Konkursowy zdecydował nie przyznać II nagrody i wyróżnić na III miejscu ex aequo:

Jakuba Gardolińskiego (praca oznaczona kodem 672)

oraz zespół autorski w składzie: Sonja Marczewski i Antoni Prokop (praca oznaczona kodem 138)

Uzasadnienie dla przyznania III nagrody (138):

Pracę konkursową doceniono ze względu na dobrze przemyślane rozwiązanie modułowe i  konsekwencję w kompozycji. Zaletą pracy jest dobór roślinności, uwagę przykuwają klimatyczne, intymne mikro-wnętrza (“kieszonki”). Doceniamy ciekawe zabiegi zacieniające (gra światłem) jednocześnie preferując cień naturalny (drzewa). Projekt nie wpisuje się jednak w charakter projektowanego miejsca, a dobór materiałów nie jest dostosowany do warunków funkcjonowania w ramach ogólnodostępnej przestrzeni publicznej. Tak kształtowana przestrzeń mogłaby się okazać niedostępna lub trudna do użytkowania przez wiele osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Uzasadnienie dla przyznania III nagrody (672)

Praca wyróżniona ze względu na rozpoznawalną i czytelną ideę wspólnego stołu, która daje możliwość integracji. Koncepcja dobrze wpisuje się w obszar opracowania jednak wątpliwości budzi brak możliwości zastosowania powtarzalnych i uniwersalnych rozwiązań jako parkletu mogącego pojawiać się w innych przestrzeniach, a szczególnie na miejscach parkingowych. Jury oceniło dobór materiałów mebli miejskich jako nieprawidłowy. Za korzystne natomiast uznano duży udział zieleni i bogaty dobór roślinności (w formie rabaty bylinowej).