Plan zamówień publicznych na rok 2024 – aktualizacja 1 | Zamówienia publiczne