WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW REALIZCJI INWESTYCJI – ost | Opinie dotyczące lokalizacji ogródka gastronomicznego, kiosku handlowego, stoiska handlowego, targowiska