Opinie dotyczące lokalizacji ogródka gastronomicznego, kiosku handlowego, stoiska handlowego, targowiska

KROK PO KROKU

WNIOSEK

Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji ogródka gastronomicznego, kiosku handlowego, stoiska handlowego, targowiska (pdf) lub napisz go samodzielnie. Formularz wniosku nie jest obligatoryjny.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku dołącz:

 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 lub projekt organizacji ruchu z zaznaczonymi granicami obiektu, wymiarami obiektu, powierzchnią obiektu, drzewami, krzewami, rabatami, trawnikami usytuowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie;
 2. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU

Miejsce złożenia:

 1. kancelaria Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, pok. 24 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00);
  lub
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa;
  lub
 3. mailowo na adres kontakt@zzw.waw.pl;
  lub
 4. przez ePUAP.
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ePUAP: /ZZW/SkrytkaESP

Pamiętaj, że część załączników wymagana jest dalej w formie papierowej (oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – jeśli dotyczy).

Miejsce odbioru:

Zadeklaruj we wniosku preferowaną formę odbioru:

 1. za pośrednictwem poczty;
 2. osobiście w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa (pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00).
  Możesz umówić się na odbiór osobisty pod nr tel. 22 277 48 03, 22 277 42 52.

OPŁATY

Za złożenie wniosku i wydanie opinii nie są pobierane opłaty.

DZIAŁ ZARZĄDU ZIELENI M.ST. WARSZAWY ODPOWIEDZIALNY ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU

Dział Opiniowania Dokumentacji Projektowej

Możesz skontaktować się z pracownikami Działu:
tel. 22 277 42 52 lub 22 277 48 03

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYDANIA OPINII

 1. do miesiąca;
 2. w przypadku spraw skomplikowanych oraz w przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu.

UWAGA

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wydaje opinie dotyczące lokalizacji ogródków gastronomicznych, kiosków handlowych, stoisk handlowych, targowisk w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy. Lista ulic dostępna jest na stronie Zarządu Dróg Miejskich: https://zdm.waw.pl/dzialania/ulice/.

Opinia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nie oznacza zezwolenia na zajęcie pasa drogi. Takie zezwolenie należy uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich (informacje jak uzyskać zezwolenie: https://zdm.waw.pl/sprawy/zezwolenia-i-identyfikatory/handel-i-gastronomia/).

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej lokalizacji ogródka gastronomicznego, kiosku handlowego, stoiska handlowego, targowiska (pdf)