TABELA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | Wytyczne w zakresie sposobu przygotowania wymaganych dokumentów