4. rysunek prac drogowych | Wytyczne w zakresie sposobu przygotowania wymaganych dokumentów