1. rysunek inwentaryzacji zieleni | Wytyczne w zakresie sposobu przygotowania wymaganych dokumentów