Wola – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  L. Kondratowicza rejon skrzyżowania z ul. Młodzieńczą link do mapy

link do zdjęcia

 drzewo do wycinki ze względu na
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr… z dnia…
3. Drzewo usunięto
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. wykonano nasadzenie zastępcze
zdj. 1 link do mapy
zdj. 2 link do zdjęcia drzewa
3. nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym..
 2.  2