mapa_1 Sierpnia_topole | Włochy – gospodarka drzewostanem