Mapa_1 Sierpnia rej. 24 | Włochy – gospodarka drzewostanem