Włochy – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.       nazwa ulicy    dokładny adres          zdjęcia przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1. ul. 1 Sierpnia rej. al. Krakowskiej link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo martwe   1. Złożono wniosek o wycinkę.

2. Uzyskano zgodę na wycinkę przedmiotowych drzew – decyzja nr 12/2018 z dnia 12.02.2018 r.

3. Drzewa wycięto.

 1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 2. ul. Żwirki i Wigury rej. ogródków działkowych Drzewo martwe
 3. ul. Hynka  rej. ul. Słowiczej link do mapy

link do zdjęcia

 Drzewo z rozwidleniem V-kształtnym, asymetryczną koroną, na wysokości 5 m widoczny ubytek wgłębny po uprzednio wyłamanym konarze.   1. Złożono wniosek o wycinkę.

2. Uzyskano zgodę na wycinkę przedmiotowego drzewa – decyzja nr 33/2018 z dnia 14.03.2018 r.

  1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 4. al. Krakowska  rej. nr 291 link do mapy

link do zdjęcia

 Drzewo zamierające w 40%, na wysokości 2,5 m odspojenia kory z ubytkiem, u podstawy pnia odspojenia kory, widoczne owocniki grzyba – rozszczepki pospolitej.   1. Złożono wniosek o wycinkę.    1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 5.  al. Krakowska rej. 1 Sierpnia link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo z jednostronną koroną pochyloną w stronę parkingu, ślady po wyłamanych konarach, odspojenia kory, zamierające w 20%, widoczne owocniki grzyba – rozszczepki pospolitej.   1. Złożono wniosek o wycinkę.

2. Uzyskano zgodę na wycinkę przedmiotowego drzewa – decyzja nr 33/2018 z dnia 14.03.2018 r.

   1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 6.  ul. Chrościckiego rej. nr 7 link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo zamierające w 30%, widoczne odspojenia kory, owocniki grzyba – rozszczepki pospolitej, na wysokości 2,5 m i 4 m ubytek wgłębny.    1. Złożono wniosek o wycinkę.    1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 7. Drzewo z rozgałęzieniem V-kształtnym na wysokości 5 m, od podstawy do wysokości 1,6 m ubytek wgłębny z murszem. Na drzewie znajduje się gniazdo.
 8.  ul. Chrościckiego rej. nr 31 link do mapy

link do zdjęcia

 Drzewo zamierające w 10%, ubytek z rozkładem od podstawy do wysokości min. 0,5 1 m, drzewo zagrażające.    1. Złożono wniosek o wycinkę.     1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 9.  ul. Potrzebna rej. nr 8  Drzewo z ograniczoną, zamierającą koroną, na pniu widoczne owocniki grzybów, odspojenia kory, na wysokości 5 m ubytek kominy z widocznym wypróchnieniem, zagrażające.
 10. ul. Globusowa rej. nr 19/21 Drzewo zamierające w 95%, widoczne owocniki grzyba – rozszczepka pospolita.
 11. ul. 1 Sierpnia rej. nr 24 link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo pochylone nad chodnik, na wysokości od 2,5 m do 1,2 m ubytek wgłębny z wypróchnieniem.     1. Złożono wniosek o wycinkę.     1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 12. Drzewo martwe.
 13. Drzewo martwe.
 14. Drzewo z rozwidleniem
V-kształtnym na wysokości 1,4 m, od podstawy do wysokości 1m ubytek z wypróchnieniem przechodzący na wylot, drzewo pochylone nad ulice.
 15. ul. Hynka rej. nr 11a link do mapy

link do zdjęcia

 Drzewo martwe.    1. Złożono wniosek o wycinkę.

2. Uzyskano zgodę na wycinkę przedmiotowych drzew – decyzja nr 26/2018 z dnia 06.03.2018 r.

    1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 16.  Drzewo martwe.
 17.  Drzewo martwe.
 18.  Drzewo martwe.
 19.  U podstawy wypróchnienie z rozkładem. Zagrażające.
 20. ul. 1 Sierpnia  rej. nr 42 link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo martwe.   1. Złożono wniosek o wycinkę.      1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
 21.  rej. nr 40a Drzewo z ubytkiem od wysokości 0,4m do 2,5m, zagrażające.
 22. ul. Łopuszańska rej. nr 36a link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo pochylone w stronę parkingu, od podstawy do wysokości 0,5 m ubytek z wypróchnieniem, posusz 30%   1. Złożono wniosek o wycinkę.   1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
23. Drzewo z rozwidleniami V-kształtnymi na wysokości: 1,5 m, 2,5 m, 3,2 m, odspojenia kory i ubytki z wypróchnieniem, posusz 30%.
24. ul. Łopuszańska rej. nr 72 link do mapy

link do zdjęcia

Ubytek u podstawy pnia, odspojenia kory.    1. Złożono wniosek o wycinkę.    1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
25. Drzewo odchylone w stronę parkingu i drugiego drzewa, system korzeniowy od strony ogrodzenia na wierzchu, od wysokości 0,5 m do 2,0 m ubytek z rozkładem.
 26.  rej. nr 38 Drzewo martwe.
 27. ul. 1 Sierpnia rej. nr 37/39 link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo z posuszem 30%, biegi korzeniowe na wierzchu, widoczne odspojenia kory, u podstawy pnia ubytek z wypróchnieniem.    1. Złożono wniosek o wycinkę.    1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego
28. Drzewo z posuszem 30%, widoczne odspojenia kory, na wysokości 1,7 m widoczny ubytek wgłębny z wypróchnieniem.