Wilanów – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1. ul. Syta dz. ew. nr 6/23, obręb 1-06-22 mapa

zdjęcie nr 1

Wierzba biała. Drzewo do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny, u podstawy pnia widoczne liczne i rozległe wypróchnienia oraz owocniki hubiaka pospolitego. U podstawy korony widoczne rany po obłamaniu konarów z postępującą zgnilizną. Drzewo rośnie przy chodniku i ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.
1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 187/2018/PE-ZD-II – z dnia 21.02.2018 r.
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. nasadzenie zostanie wykonane do końca grudnia 2019 r.
 2.  ul. Syta dz. ew. nr 3/2, obręb 1-06-30  mapa

zdjęcie nr 2

 Topola biała. Drzewo do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny, u podstawy pnia widoczne wypróchnienia wgłębne, u podstawy korony obecne rany po obłamaniu przewodnika z postępującą zgnilizną oraz owocniki hubiaka pospolitego. Drzewo rośnie przy  ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 187/2018/PE-ZD-II – z dnia 21.02.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 3.  ul. Vogla dz. ew. nr 1, obręb 1-06-28  mapa

zdjęcie

 Topola kanadyjska. Drzewo zamierające z wyłamanym przewodnikiem na wys. ok. 10 m. Na pniu widoczne grzyby pasożytnicze. Drzewo rośnie przy chodniku i ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 4.   ul. Vogla dz. ew. nr 1, obręb 1-06-28  mapa

zdjęcie nr 4

 

 Topola kanadyjska. Drzewo zamierające z wyłamanym przewodnikiem na wys. ok. 10 m. Na pniu widoczne grzyby pasożytnicze. Drzewo rośnie przy chodniku i ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 5.  ul. Przyczółkowa dz. ew. nr 108/2, obręb 1-06-67  mapa

zdjęcie

 Klon jesionolistny. Drzewo grozi rozłamaniem z powodu wygonionego konaru, który jest mocno wychylony od pionu drzewa. Ślady licznych wypróchnień oraz posusz w koronie.  Drzewo rośnie przy chodniku i ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
 6.  al. Wilanowska  dz. ew. nr 3/2, obręb 1-10-15  mapa

zdjęcie

 Topola kanadyjska. Na wys. ok. 2 m. wypróchnienie wgłębne kominowe. Jeden z konarów zamiera (odarcia kory i rozległe wypróchnienia). Wypróchnienie na rozwidleniu V-kształtnym oraz w odziomku do wys. 0,5 m. Drzewo rośnie przy chodniku i ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
 7.   ul. Przyczółkowa  dz. ew. nr 86/1, obręb 1-06-57  mapa

zdjęcie

Lipa drobnolistna. Drzewo martwe. Drzewo rośnie przy  ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
 8.  ul. Przyczółkowa  dz. ew. nr 86/2, obręb 1-06-57  mapa

zdjęcie

 Lipa drobnolistna. Drzewo martwe. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
 9.  ul. Przyczółkowa  dz. ew. nr 1/2, obręb 1-06-41  mapa
zdjęcie
 Lipa drobnolistna. Drzewo martwe. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r.  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
10. ul. Rosy dz. ew. nr 3/1, obręb 1-06-76 mapa

zdjęcie

Wierzba biała. drzewo z licznymi rozległymi wypróchnieniami u podstawy i na rozwidleniach oraz z licznymi grzybami pasożytniczymi. Widoczne rozłamanie na rozwidleniu V-kształtnym. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia. 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 25/2018 z dnia 04.04.2018 r. 1. przygotowano projekt nasadzenia – link do strony
11. ul. Wiertnicza dz. ew. nr 173/20 obręb 1-05-45 mapa

zdjęcie

Drzewo obumarło 1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 222/2018/PE-ZD-II z dnia 05.03.2018 r. Posadzenie 1 szt. drzewa w pasie

drogowym ul. Wiertniczej

12. ul. Drewny dz. ew. nr 53/10 obręb 1-06-85 mapa

zdjęcie

 Topola sp. Drzewo zamierające z licznie występującymi grzybami chorobotwórczymi. Drzewo rośnie przy ulicy stanowiąc zagrożenie dla ludzi i mienia.  1. Uzyskano zezwolenie na wycinkę Decyzja 28/2018 z dnia 24.04.2018 r.  Posadzenie 2 szt. drzew w pasie
drogowym ul. Drewny