Wawer – gospodarka drzewostanem

Share

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  Trakt Lubelski rejon skrzyżowania z ul. Płowieckiej 74 Trakt Lubelski_mapa

Trakt Lubelski_Zdjęcia

 drzewo do wycinki ze względu na zagrożenie dla ludzi i ich mienia
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 2.  2