Ursynów – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.  ul. Puławska w rej. ul. Karczunkowskiej dz. ew. nr 69/9, obręb 1-09-66 link do mapy

link do zdjęcia

Klon jesionolistny. Drzewo bardzo mocno wychylone w stronę chodnika, wypróchnienie u podstawy pnia.
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 2.  ul. Puławska 489  dz. ew. nr 175/19, obręb 1-09-34 link do mapy

link do zdjęcia

Wierzba krucha. Drzewo dwupniowe, ogłowione, zniekształcony pień, obecność grzyba pasożytniczego.  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 3.  ul. Puławska 489  dz. ew. nr 175/19, obręb 1-09-34 link do mapy

link do zdjęcia

 Wierzba krucha. Drzewo trzypniowe, ogłowione, zniekształcony pień, rozległe wypróchnienie u podstawy pnia.  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 4. ul. Kłobucka 6 dz. ew. nr 11/1, obręb 1-08-17 link do mapy

link do zdjęcia

 Klon jesionolistny. Drzewo bardzo mocno pochylone w stronę budynku, jeden konar opiera się o ogrodzenie grozi wywrotem, liczne zrakowacenia na pniu.  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 5.  ul. Puławska w rej. ul. Magury  dz. ew. nr 48/18, obręb 1-08-31 link do mapy

link do zdjęcia

Orzech pospolity. Zamierający, obecność grzybów pasożytniczych na pniu i konarach.  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
 6.   ul. Puławska w rej. ul. Romera  dz. ew. nr 1/1, obręb 1-10-01 link do mapy

link do zdjęcia

 Klon jesionolistny. Drzewo trzypniowe. jeden z pni znacznie wychylony od pionu rośnie w skrajni drogi dla rowerów stwarzając zagrożenie.  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy