Ursus – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy   dokładny   adres zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1. ul. Dzieci Warszawy odc. od ul. Ryżowej do ul. Skoroszewskiej link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo zamierające w 80%, widoczne ubytki kory, ślady po uciętym konarze, ślady żerowania owada z gatunku rytel pospolity oraz owocniki grzyba – rozszczepka pospolita, zagrażające. Na drzewie znajduje się gniazdo. 1. Złożono wniosek o wycinkę. 1. Przygotowano projekt nasadzeń zastępczych.
 2.  Martwe
 3. Drzewo zamierające w 80%, ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wysokości 5 cm do wysokości 70cm
 4. Drzewo zamierające w 50%, od wysokości 1m połączenie 3 przewodników V-kształtne z zakorkiem, ubytek ze zgnilizną w jednym z przewodników, wypróchnienia w ranach po usuwanych konarach.
 5.  Drzewo zamierające w 90%, widoczne owocniki grzyba – uszak bzowy.
 6. Martwe
 7. Drzewo zamierające w 90%, ucięty przewodnik.
8. Drzewo z jednostronną koroną, widoczne odspojenia kory, ślady po odłamanych i uciętych konarach, wypróchnienia, zagrażające.
9. Martwe
10. Drzewo zamierające w 80%, widoczne wypróchnienia pnia, owocniki grzyba – rozszczepka pospolita.
 11. ul. Pużaka rej. nr 4 link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo zamierające, widoczne owocniki grzybów, susz, jemioła, ubytki wgłębne na pniu, komin, mocno ograniczona korona. Drzewo zagrażające.  1. Złożono wniosek o wycinkę.  1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego.
 12. ul. Orłów Piastowskich rej.ul. Henryka Pobożnego link do mapy

link do zdjęcia

Drzewo z widocznym na wysokości od 0,5 do 1,2 m ubytkiem w korze z wypróchnieniem. Przy ostukiwaniu daje głuchy odgłos, co świadczy o wypróchnieniu.   1. Złożono wniosek o wycinkę.  1. Przygotowano projekt nasadzenia zastępczego.