http://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-nasadzeń-zastępczych.pdf | Targówek – gospodarka drzewostanem