Targówek – gospodarka drzewostanem

Decyzje dotyczące wycinki drzew w dzielnicy

 

L.p.  nazwa ulicy  dokładny         adres                  zdjęcia  przyczyna konieczności usunięcia drzewa   status sprawy   status nasadzenia zastępczego
1.    drzewo do wycinki ze względu na
1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr… z dnia…
3. Drzewo usunięto
1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy
2. wykonano nasadzenie zastępcze
zdj. 1 link do mapy
zdj. 2 link do zdjęcia drzewa
3. nasadzenie zostanie wykonane w okresie jesiennym..
 2.  Borzymowska  dz.ewid. nr 41/4 z obrębu 4-10-02  link do mapyhttps://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Borzymowska-topola-lokalizacja.pdf

link do zdjęcia

Borzymowska topola zdjęcia

  drzewo do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństwa  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

2. Uzyskano zezwolenie na usunięcie drzewa – decyzja nr 289/2018/PE-ZD-III z dnia 22.03.2018

 3.  Krasnobrodzka  dz.ewid. nr 41/1 z obrębu 4-08-03  link do mapyhttps://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-drzew-wnioskowanych-do-usunięcia.pdf

link do zdjęciahttps://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/fot.-klon-o-obw.-89-cm.pdf

 Drzewo uschnięte  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa  1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-nasadzeń-zastępczych.pdf

 4.  Krasnobrodzka  dz.ewid. nr 41/2 z obrębu 4-08-03   link do mapyhttps://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-drzew-wnioskowanych-do-usunięcia.pdf

link do zdjęcia

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/fot.-klon-o-obw.-110-cm.pdf

 drzewo do wycinki ze względu na zły stan zdrowotny, zagrożenie bezpieczeństw  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 1. przygotowano projekt nasadzenia – link do mapy

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/Krasnobrodzka-lokalizacja-nasadzeń-zastępczych.pdf

 5.  Rembielińska  dz.ewid. nr 157 z obrębu 4-08-22  link do mapy

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/lokalizacja-drzewa-do-usunięcia.pdf

 

 

link do zdjęcia

https://zzw.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/fot.-topola.pdf

 Drzewo uschnięte  1. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa