Tag: Zieleń Warszawska Żoliborz

Park Fosa i Stoki Cytadeli: chronimy parkową faunę i sprzyjamy przyrodzie

Park Fosa i Stoki Cytadeli jest bliski sercom lokalnej społeczności. W tej parkowej przestrzeni na warszawskim Żoliborzu nic nie dzieje się przypadkowo w zakresie zieleni. Wszystkie działania prowadzone w jego obrębie przez Zarząd Zieleni są starannie zaplanowane. Już kilka lat temu wprowadziliśmy tu zróżnicowany reżim koszenia i grabienia, który jest wyrazem świadomego zarządzania zielenią miejską […]

Pokaż inne artykuły