Tag: zieleń miejska

Park Akcji "Burza" podczas modernizacji

Jak dbać o zieleń podczas realizacji inwestycji

Od tego roku w stolicy obowiązuje kolejny ze standardów, które stworzyliśmy po to, by lepiej chronić i rozwijać miejską roślinność. W dokumencie przyjętym zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy zostały ujęte zasady postępowania z zielenią podczas prowadzenia inwestycji. Ochrona zieleni w procesach inwestycyjnych W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych roślinność może być szczególnie narażona na działanie negatywnych czynników. […]

Pokaż inne artykuły